Oracle validerte installasjoner

Hvis du ønsker å forenkle hvordan Oracle Enterprise Linux skal tilpasses Oracle er bruken av en Oracle Validerte pakke glimrende!

Denne pakken lastes ned fra Oracle og setter opp serveren din til å kunne kjøre Oracle produkter uten videre tilpassinger enn å sette passordet til oracle brukeren etterpå.

[root@oel-cc ingemar]# yum install oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall
Loaded plugins: refresh-packagekit, security
...
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall.x86_64 0:1.0-8.el6 will be installed
--> Processing Dependency: gcc for package: oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall-1.0-8.el6.x86_64
--> Processing Dependency: gcc-c++ for package: oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall-1.0-8.el6.x86_64
--> Processing Dependency: compat-libcap1 for package: oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall-1.0-8.el6.x86_64
...
--> Running transaction check
---> Package cloog-ppl.x86_64 0:0.15.7-1.2.el6 will be installed
--> Processing Dependency: libppl_c.so.2()(64bit) for package: cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libppl.so.7()(64bit) for package: cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.x86_64
---> Package cpp.x86_64 0:4.4.7-3.el6 will be installed
...
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

======================================================================================================================================================
Package Arch Version Repository Size
======================================================================================================================================================
Installing:
oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall x86_64 1.0-8.el6 ol6_latest 15 k
Installing for dependencies:
cloog-ppl x86_64 0.15.7-1.2.el6 ol6_latest 93 k
compat-libcap1 x86_64 1.10-1 ol6_latest 17 k
compat-libstdc++-33 x86_64 3.2.3-69.el6 ol6_latest 183 k
cpp x86_64 4.4.7-3.el6 ol6_latest 3.7 M
gcc x86_64 4.4.7-3.el6 ol6_latest 10 M
gcc-c++ x86_64 4.4.7-3.el6 ol6_latest 4.7 M
glibc-devel x86_64 2.12-1.107.el6_4.4 ol6_latest 974 k
glibc-headers x86_64 2.12-1.107.el6_4.4 ol6_latest 604 k
kernel-uek-headers x86_64 2.6.32-400.29.3.el6uek ol6_latest 733 k
ksh x86_64 20100621-19.el6_4.4 ol6_latest 686 k
libaio-devel x86_64 0.3.107-10.el6 ol6_latest 13 k
libstdc++-devel x86_64 4.4.7-3.el6 ol6_latest 1.6 M
mpfr x86_64 2.4.1-6.el6 ol6_latest 156 k
ppl x86_64 0.10.2-11.el6 ol6_latest 1.3 M
Updating for dependencies:
glibc x86_64 2.12-1.107.el6_4.4 ol6_latest 3.8 M
glibc-common x86_64 2.12-1.107.el6_4.4 ol6_latest 14 M

Transaction Summary
======================================================================================================================================================
Install 15 Package(s)
Upgrade 2 Package(s)

Total download size: 43 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/17): cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.x86_64.rpm | 93 kB 00:00
(2/17): compat-libcap1-1.10-1.x86_64.rpm | 17 kB 00:00
(3/17): compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.x86_64.rpm | 183 kB 00:00
(4/17): cpp-4.4.7-3.el6.x86_64.rpm | 3.7 MB 00:00
(5/17): gcc-4.4.7-3.el6.x86_64.rpm | 10 MB 00:01
(6/17): gcc-c++-4.4.7-3.el6.x86_64.rpm | 4.7 MB 00:00
(7/17): glibc-2.12-1.107.el6_4.4.x86_64.rpm | 3.8 MB 00:00
(8/17): glibc-common-2.12-1.107.el6_4.4.x86_64.rpm | 14 MB 00:01
(9/17): glibc-devel-2.12-1.107.el6_4.4.x86_64.rpm | 974 kB 00:00
(10/17): glibc-headers-2.12-1.107.el6_4.4.x86_64.rpm | 604 kB 00:00
(11/17): kernel-uek-headers-2.6.32-400.29.3.el6uek.x86_64.rpm | 733 kB 00:00
(12/17): ksh-20100621-19.el6_4.4.x86_64.rpm | 686 kB 00:00
(13/17): libaio-devel-0.3.107-10.el6.x86_64.rpm | 13 kB 00:00
(14/17): libstdc++-devel-4.4.7-3.el6.x86_64.rpm | 1.6 MB 00:00
(15/17): mpfr-2.4.1-6.el6.x86_64.rpm | 156 kB 00:00
(16/17): oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall-1.0-8.el6.x86_64.rpm | 15 kB 00:00
(17/17): ppl-0.10.2-11.el6.x86_64.rpm | 1.3 MB 00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total 4.9 MB/s | 43 MB 00:08
advarsel: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID ec551f03: NOKEY
Retrieving key from http://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6
Importing GPG key 0xEC551F03:
Userid: "Oracle OSS group (Open Source Software group) "
From : http://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6
Is this ok [y/N]: y

Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Installing : libstdc++-devel-4.4.7-3.el6.x86_64 1/19
Updating : glibc-2.12-1.107.el6_4.4.x86_64 2/19
Updating : glibc-common-2.12-1.107.el6_4.4.x86_64 3/19
Installing : mpfr-2.4.1-6.el6.x86_64 4/19
Installing : cpp-4.4.7-3.el6.x86_64 5/19
Installing : compat-libcap1-1.10-1.x86_64 6/19
Installing : compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.x86_64 7/19
Installing : ksh-20100621-19.el6_4.4.x86_64 8/19
Installing : ppl-0.10.2-11.el6.x86_64 9/19
Installing : cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.x86_64 10/19
Installing : kernel-uek-headers-2.6.32-400.29.3.el6uek.x86_64 11/19
Installing : glibc-headers-2.12-1.107.el6_4.4.x86_64 12/19
Installing : glibc-devel-2.12-1.107.el6_4.4.x86_64 13/19
Installing : gcc-4.4.7-3.el6.x86_64 14/19
Installing : gcc-c++-4.4.7-3.el6.x86_64 15/19
Installing : libaio-devel-0.3.107-10.el6.x86_64 16/19
Installing : oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall-1.0-8.el6.x86_64 17/19
Cleanup : glibc-2.12-1.107.el6.x86_64 18/19
Cleanup : glibc-common-2.12-1.107.el6.x86_64 19/19
Verifying : compat-libcap1-1.10-1.x86_64 1/19
Verifying : glibc-headers-2.12-1.107.el6_4.4.x86_64 2/19
Verifying : gcc-c++-4.4.7-3.el6.x86_64 3/19
Verifying : gcc-4.4.7-3.el6.x86_64 4/19
Verifying : libstdc++-devel-4.4.7-3.el6.x86_64 5/19
Verifying : libaio-devel-0.3.107-10.el6.x86_64 6/19
Verifying : oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall-1.0-8.el6.x86_64 7/19
Verifying : mpfr-2.4.1-6.el6.x86_64 8/19
Verifying : glibc-common-2.12-1.107.el6_4.4.x86_64 9/19
Verifying : compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.x86_64 10/19
Verifying : kernel-uek-headers-2.6.32-400.29.3.el6uek.x86_64 11/19
Verifying : cpp-4.4.7-3.el6.x86_64 12/19
Verifying : ksh-20100621-19.el6_4.4.x86_64 13/19
Verifying : glibc-devel-2.12-1.107.el6_4.4.x86_64 14/19
Verifying : glibc-2.12-1.107.el6_4.4.x86_64 15/19
Verifying : ppl-0.10.2-11.el6.x86_64 16/19
Verifying : cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.x86_64 17/19
Verifying : glibc-2.12-1.107.el6.x86_64 18/19
Verifying : glibc-common-2.12-1.107.el6.x86_64 19/19

Installed:
oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall.x86_64 0:1.0-8.el6

Dependency Installed:
cloog-ppl.x86_64 0:0.15.7-1.2.el6 compat-libcap1.x86_64 0:1.10-1 compat-libstdc++-33.x86_64 0:3.2.3-69.el6
cpp.x86_64 0:4.4.7-3.el6 gcc.x86_64 0:4.4.7-3.el6 gcc-c++.x86_64 0:4.4.7-3.el6
glibc-devel.x86_64 0:2.12-1.107.el6_4.4 glibc-headers.x86_64 0:2.12-1.107.el6_4.4 kernel-uek-headers.x86_64 0:2.6.32-400.29.3.el6uek
ksh.x86_64 0:20100621-19.el6_4.4 libaio-devel.x86_64 0:0.3.107-10.el6 libstdc++-devel.x86_64 0:4.4.7-3.el6
mpfr.x86_64 0:2.4.1-6.el6 ppl.x86_64 0:0.10.2-11.el6

Dependency Updated:
glibc.x86_64 0:2.12-1.107.el6_4.4 glibc-common.x86_64 0:2.12-1.107.el6_4.4

Complete!

[root@apex ingemar]# passwd oracle
Endrer passord for bruker oracle.
Nytt passord: ########
Bekreft nytt -passord: ########
passwd: all autentiseringsinformasjon oppdatert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*