Jeg holder innlegg ved Oracle vårseminar 4. april, 2014.

OUGN14_Speaking

I det daglige arbeidet møter jeg av og til utsagn om ytelsen til Oracle databasen som jeg mener må være feil. Da spør jeg meg har de testet dette eller er det noe de tror.

Christian Antognini har skrevet en glimrende bok om ytelse Troubleshooting Oracle Performance. Jeg vil med dette foredraget fortelle om hvordan man relativt enkelt kan oversette mye av det Christian skriver om til en realitet. I foredraget mitt brukes konkrete eksempler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*