Jeg holder innlegg ved Oracle vårseminar 4. april, 2014.

OUGN14_Speaking

I det daglige arbeidet møter jeg av og til utsagn om ytelsen til Oracle databasen som jeg mener må være feil. Da spør jeg meg har de testet dette eller er det noe de tror.

Christian Antognini har skrevet en glimrende bok om ytelse Troubleshooting Oracle Performance. Jeg vil med dette foredraget fortelle om hvordan man relativt enkelt kan oversette mye av det Christian skriver om til en realitet. I foredraget mitt brukes konkrete eksempler.

Oracle validerte installasjoner

Hvis du ønsker å forenkle hvordan Oracle Enterprise Linux skal tilpasses Oracle er bruken av en Oracle Validerte pakke glimrende!

Denne pakken lastes ned fra Oracle og setter opp serveren din til å kunne kjøre Oracle produkter uten videre tilpassinger enn å sette passordet til oracle brukeren etterpå.

[root@oel-cc ingemar]# yum install oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall
Loaded plugins: refresh-packagekit, security
... Fortsett å lese Oracle validerte installasjoner

Innlogging i Linux og Unix

Alle har sine favoritt kommandoer de ønsker å legge inn i profiler de benytter når de logger på.
Her er mine kommandoer, som jeg kopier inn enten i .profile eller .bash_profile når jeg arbeider med Oracle databaser ute hos kunder.

CDPATH hjelper meg å finne frem i et filsystem med komplisert struktur. Det er først og fremst kataloger under ORACLE_HOME og trace-filer jeg vil se etter.

export ORACLE_DIAG=/u01/app/orautv/product/11.2.0/log/diag
export CDPATH=.:${HOME}:${ORACLE_HOME}:${ORACLE_BASE}:${ORACLE_DIAG}/rdbms/$(echo ${ORACLE_SID} | tr "A-Z" "a-z")/$(echo ${ORACLE_SID} | tr "a-z" "A-Z")

Fortsett å lese Innlogging i Linux og Unix

Oracle Flash Recovery og ORA-19809

Har du støtt på Oracle feilmeldingen ORA-19804, ORA-19809 eller ORA-19815 mange ganger?

Dette skyldes at du har nådd den logiske grensen på «flash_recovery_area» i Oracle-terminologien. Jeg mener dette er en feil i rutinen til programmet som oppretter databasen – database konfigurasjons assistenten dbca og skyldes som regel at du har beholdt standard oppsettet på DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE som er 2 GB. Fortsett å lese Oracle Flash Recovery og ORA-19809