Alle innlegg av Ingemar Jansson Haverstad

Jeg holder innlegg ved Oracle vårseminar 4. april, 2014.

OUGN14_Speaking

I det daglige arbeidet møter jeg av og til utsagn om ytelsen til Oracle databasen som jeg mener må være feil. Da spør jeg meg har de testet dette eller er det noe de tror.

Christian Antognini har skrevet en glimrende bok om ytelse Troubleshooting Oracle Performance. Jeg vil med dette foredraget fortelle om hvordan man relativt enkelt kan oversette mye av det Christian skriver om til en realitet. I foredraget mitt brukes konkrete eksempler.

Oracle validerte installasjoner

Hvis du ønsker å forenkle hvordan Oracle Enterprise Linux skal tilpasses Oracle er bruken av en Oracle Validerte pakke glimrende!

Denne pakken lastes ned fra Oracle og setter opp serveren din til å kunne kjøre Oracle produkter uten videre tilpassinger enn å sette passordet til oracle brukeren etterpå.

[root@oel-cc ingemar]# yum install oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall
Loaded plugins: refresh-packagekit, security
... Fortsett å lese Oracle validerte installasjoner

Login profile in Linux and Unix

Everyone has its own favorite commands they want to add to their login profile.

Here are my commandos I usually add to either .profile or .bash_profile when I work with Oracle databases at customers sites.

CDPATH is helpful to find your way around in a complicated filesystem. First of all whatever you find under ORACLE_HOME and trace-files I interested in.

export ORACLE_DIAG=/u01/app/orautv/product/11.2.0/log/diag
export CDPATH=.:${HOME}:${ORACLE_HOME}:${ORACLE_BASE}:${ORACLE_DIAG}/rdbms/$(echo ${ORACLE_SID} | tr "A-Z" "a-z")/$(echo ${ORACLE_SID} | tr "a-z" "A-Z")

Fortsett å lese Login profile in Linux and Unix

Innlogging i Linux og Unix

Alle har sine favoritt kommandoer de ønsker å legge inn i profiler de benytter når de logger på.
Her er mine kommandoer, som jeg kopier inn enten i .profile eller .bash_profile når jeg arbeider med Oracle databaser ute hos kunder.

CDPATH hjelper meg å finne frem i et filsystem med komplisert struktur. Det er først og fremst kataloger under ORACLE_HOME og trace-filer jeg vil se etter.

export ORACLE_DIAG=/u01/app/orautv/product/11.2.0/log/diag
export CDPATH=.:${HOME}:${ORACLE_HOME}:${ORACLE_BASE}:${ORACLE_DIAG}/rdbms/$(echo ${ORACLE_SID} | tr "A-Z" "a-z")/$(echo ${ORACLE_SID} | tr "a-z" "A-Z")

Fortsett å lese Innlogging i Linux og Unix

Oracle Flash Recovery and ORA-19809

Have you seen the Oracle error messages ORA-19804, ORA-19809 or ORA-19815 a lot of times? Then you are not alone, welcome!

The reason for this message is that your database have reached the logical, or in worst case physical limit of «flash_recovery_area» in the Oracle-lingo. This is a side effect from the configuration assistant creating the database dbca, this is because you may have followed the instructions for a DEFAULT installation, which sets the database parameter DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE to 2 GB. Fortsett å lese Oracle Flash Recovery and ORA-19809